Wieści Gminy

Wieści Gminne Nr 3 z 2017 r.

Urząd Gminy w Baranowie
Rynek 7
06-320 Baranowo

tel (fax): 29 7613776
             29 7613793
e-mail: ug[a]baranowo.pl

Godziny urzędowania:
poniedziałek    od 7:30 do 15:30
wtorek               od 7:30 do 15:30
środa                od 8:30 do 16:30
czwartek          od 7:30 do 15:30
piątek               od 7:30 do 15:30

Atrakcyjne tereny inwestycyjne w Gminie Baranowo

Gmina Baranowo posiada atrakcyjne tereny inwestycyjne o różnym przeznaczeniu położone w miejscowości Baranowo, Brodowe Łąki i Cierpięta.

Więcej…

Duży obiekt do wynajęcia lub kupna w Cierpiętach

Gmina Baranowo zachęca do zapoznania się z niżej opisaną ofertą inwestycyjną. Duży, wyremontowany obiekt po byłej Szkole Podstawowej w Cierpiętach.

Więcej…

Gmina Baranowo zachęca do zapoznania się z niżej opisaną ofertą inwestycyjną. Duży, wyremontowany obiekt po byłej Szkole Podstawowej w Cierpiętach.

Nieruchomość o powierzchni 1,26 ha, oznaczona w ewidencji gruntów numerem 162/1, na której stoi budynek 1- piętrowy o łącznej powierzchni zabudowy 640,00 m2 w dobrym stanie technicznym oraz nowe boisko wielofunkcyjne o nawierzchni  poliuretanowej. Budynek na powyższej nieruchomości może być przeznaczony na dom dziecka, dom pomocy społecznej lub inną placówkę opiekuńczo-wychowawczą.
W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Baranowo nieruchomość jest przeznaczona pod tereny zabudowy zagrodowej w gospodarstwach rolnych, hodowlanych i ogrodniczych.  Samorząd Gminy Baranowo jest otwarty na nowych inwestorów i zaprasza do zainteresowania się przedstawią ofertą.
Gmina posiada system ulg i zwolnień od podatków dla podmiotów tworzących nowe miejsca pracy. W przypadku tworzenia trwałych miejsc pracy wyżej wymieniony teren może być przeznaczony do dzierżawy, wynajmu jak również do sprzedaży.
Wszystkich zainteresowanych niniejszą ofertą prosimy o kontakt z Urzędem Gminy w Baranowie pod numerem telefonu (29) 7613776, (29) 7613793 lub (telefon Wójta) 660796555.

Zamówienia publiczne

Organizacje Pozarządowe

Wiata

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Poakcesyjny Program Wspierania Obszarów Wiejskich Kurpsie razem Związek Kurpiów epowiat Mikroporady

 

Początek strony