Weź udział w debacie o bezpieczeństwie - 3 października 2017 r. godz.17.00 Zespół Szkół Zawodowych im. Józefa Psarskiego w Ostrołęce, ul. 11 listopada 20.

Serdecznie zapraszamy wszystkie Panie w wieku 50 - 69 lat na bezpłatną mammografię (prześwietlenie piersi) w dniu 26.09.2017 r. przy Urzędzie Gminy w Baranowie.

Do konkursu zgłoszono  ogrody  z miejscowości: Dłutówka, Orzoł, Rupin. Komisja Konkursowa powołana do oceny ogrodów sfotografowała zgłoszone ogrody.

Dożynki Gminno-Parafialne 2017Dożynki, to szczególne wydarzenie obchodzone co roku, już po zakończeniu najważniejszych prac na polu. Inaczej zwane świętem plonów, są radosnym czasem dziękczynienia za zebrane plony, a także wyrazem ogromnego szacunku dla ciężkiej pracy każdego rolnika.

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Poakcesyjny Program Wspierania Obszarów Wiejskich Kurpsie razem Związek Kurpiów epowiat Mikroporady

 

Początek strony