Urząd Gminy w Baranowie informuje, iż w dniu 24 października 2017r. Sejmik Województwa Mazowieckiego przyjął uchwałę Nr 162/17 w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa mazowieckiego ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji w których następuje spalanie paliw (Dz. Urz. Woj. Maz. z 27.10.2017r., poz. 9600) tzw. „uchwałę antysmogową”. 

Afrykański pomór świń (ASF) to groźna choroba wirusowa, na którą chorują WYŁĄCZNIE ŚWINIE I DZIKI. Ludzie NIE SĄ wrażliwi na zakażenie wirusem ASF, stąd choroba ta nie stwarza zagrożenia dla ich zdrowia i życia. Występowanie ASF wśród dzików stanowi jednak bardzo poważne zagrożenie dla trzody chlewnej. 

Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1875) zwołuję XXXVIII zwyczajną sesję Rady Gminy Baranowo na dzień 12 grudnia 2017 r. tj. wtorek o godz. 1000 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Baranowie z następującym porządkiem obrad:

W związku z przekroczeniem w 2017 roku poziomu III – Ostrzeżenia 1 stopnia o złej jakości powietrza Mazowieckie Centrum Zarządzania Kryzysowego ogłasza ostrzeżenie 1 stopnia

Wójt Gminy Baranowo ogłasza, że w siedzibie Urzędu Gminy w Baranowie został wywieszony w dniu 17.11.2017 r. na okres 21 dni wykaz nieruchomości stanowiącej  część o pow. 1,35 ha działki o nr ew. 583/5, położonej w obrębie Baranowo. Osoby  zainteresowane   mogą  zapoznać  się  z   treścią  wykazu  w  dni robocze, w godzinach pracy Urzędu.

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Poakcesyjny Program Wspierania Obszarów Wiejskich Kurpsie razem Związek Kurpiów epowiat Mikroporady

 

Początek strony