Wójt Gminy Baranowo ogłasza, że w siedzibie Urzędu Gminy w Baranowie został wywieszony w dniu 22.02.2017 r. na okres 21 dni wykaz nieruchomości lokalowej o pow. 39,39 m2, znajdującej się w budynku po byłej szkole podstawowej, położonym w miejscowości Oborczyska, na działce o nr ew. 299, przeznaczonej do oddania w najem. Osoby  zainteresowane   mogą  zapoznać  się  z   treścią  wykazu  w  dni robocze, w godzinach pracy Urzędu.

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Poakcesyjny Program Wspierania Obszarów Wiejskich Kurpsie razem Związek Kurpiów epowiat Mikroporady

 

Początek strony