W dniu 6 czerwca 2017 roku (wtorek) w godz. 9-13.00 przeprowadzony zostanie trening systemu wykrywania i alarmowania na terenie województwa mazowieckiego polegający na głośnej próbie włączenia syren alarmowych. Ćwiczony będzie sygnał ostrzegania ludności o zagrożeniach z powietrza – modulowany (rosnący i malejący naprzemiennie) dźwięk syreny trwający trzy minuty. Odwołanie wszystkich alarmów – to dźwięk niemodulowany, 3 minutowy ciągły.

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Poakcesyjny Program Wspierania Obszarów Wiejskich Kurpsie razem Związek Kurpiów epowiat Mikroporady

 

Początek strony