Wójt Gminy Baranowo wraz  ze współorganizatorami zaprasza właścicieli pięknych ogrodów z terenu Gminy Baranowo  do udziału w konkursie  „Najpiękniejszy ogród w  Gminie Baranowo 2017 r.

Zgłoszenia ogrodu do konkursu  może dokonać właściciel  ogrodu lub dorosły mieszkaniec gminy po uprzednim wyrażeniu zgody przez właściciela ogrodu -  w terminie do 17 lipca 2017 r.  Formularz  zgłoszeniowy  i Regulamin konkursu znajduje się w Urzędzie Gminy w Baranowie , pok. Nr 19 oraz na stronie internetowej  Gminy.

                                                                   Wójt Gminy   

                                                             /-/ Henryk Toryfter

W załączeniu:

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Poakcesyjny Program Wspierania Obszarów Wiejskich Kurpsie razem Związek Kurpiów epowiat Mikroporady

 

Początek strony