Urząd Gminy w Baranowie informuje, iż w dniu 24 października 2017r. Sejmik Województwa Mazowieckiego przyjął uchwałę Nr 162/17 w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa mazowieckiego ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji w których następuje spalanie paliw (Dz. Urz. Woj. Maz. z 27.10.2017r., poz. 9600) tzw. „uchwałę antysmogową”. 

Uchwała wprowadza konieczność wymiany nieekologicznych źródeł ciepła (kotłów, pieców, kominków) oraz zakaz spalania najgorszych jakości paliw.Treść uchwały została załączona na stronie internetowej gminy www.baranowo.pl pod linkiem Uchwała antysmogowa.

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Poakcesyjny Program Wspierania Obszarów Wiejskich Kurpsie razem Związek Kurpiów epowiat Mikroporady

 

Początek strony