Dotyczące przeprowadzenia konsultacji projektu Programu współpracy Gminy Baranowo z organizacjami pozarządowymi na rok 2018 stanowiącego załącznik do projektu uchwały Nr …../2017 Rady Gminy Baranowo z dnia………. r. w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Baranowo z organizacjami pozarządowymi na 2018 r.

Treść Ogłoszenia wraz z załącznikami

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Kurpsie Razem” ma zaszczyt zaprosić mieszkańców zainteresowanych uzyskaniem informacji o możliwości dofinansowania projektów na rozwój działalności gospodarczej oraz powierzenie grantu na organizację kampanii informacyjno-promocyjnej z zakresu ochrony środowiska i zmian klimatu w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020

Terminy i miejsce spotkań

W dniu 11 listopada 2017 r. – Święto Niepodległości, Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych zlokalizowany przy ul. Juranda ze Spychowa w Baranowie będzie nieczynny. Zainteresowanych zaprzaszamy w dniu 18.11.2017 r.

Mając na uwadze Państwa dbałość o porządek na drogach i chodnikach naszej miejscowości, informujemy, że w dniu 28.10.2017r. od godz. 10.00 tj. w najbliższą sobotę, zbierane będą przygotowane przez Państwa liście i piasek. W celu sprawnego przeprowadzenia prac prosimy o przygotowanie liści i piasku w godzinach rannych. Za pomoc i współpracę z góry serdecznie dziękujemy.

Z wyrazami szacunku   
Wójt Gminy Baranowo  
Henryk Toryfter      

Urząd Gminy w Baranowie prosi o zgłaszanie się do pokoju nr 12 po odbiór decyzji w sprawie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej. Urząd Gminy w Baranowie informuje , że od 27.10.2017 roku wypłacany będzie zwrot podatku akcyzowego za II półrocze 2017r .

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Poakcesyjny Program Wspierania Obszarów Wiejskich Kurpsie razem Związek Kurpiów epowiat Mikroporady

 

Początek strony