Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446 z późn.zm.) zwołuję XXXVI zwyczajną sesję Rady Gminy Baranowo na dzień 30 października 2017 r. tj. poniedziałek o godz. 1000 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Baranowie z następującym porządkiem obrad:

Wójt Gminy Baranowo zatrudni osobę w pełnym wymiarze czasu pracy na stanowisko konserwatora oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacyjnej. Głównym miejscem pracy jest oczyszczalnia ścieków w Baranowie. Do obowiązku konserwatora należy również obsługa oczyszczalni ścieków w Kuciejach oraz sieci kanalizacyjnej na terenie całej Gminy.
Wymagania stawiane kandydatowi:

ANWIL po raz drugi zaprasza rolników do udziału w konkursie „Plony i bony”, w którym mogą wygrać ponad 200 kart paliwowych o wartości 500 zł każda do realizacji na stacjach ORLENU. Włocławska spółka z Grupy ORLEN jest producentem uniwersalnych nawozów azotowych CANWIL z magnezem oraz CANWIL S, gwarantujących obfitej i wysokiej jakości plony. Dodatki magnezu oraz siarki zwiększają efektywność nawożenia oraz korzystnie wpływają na rozwój roślin i zawartość kluczowych pierwiastków w glebie.

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Poakcesyjny Program Wspierania Obszarów Wiejskich Kurpsie razem Związek Kurpiów epowiat Mikroporady

 

Początek strony