Wójt Gminy Baranowo zawiadamia, że w dniu 14-01-2015 r. został  ogłoszony trzeci przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w obrębie Bakuła, oznaczonej nr ew. 234 o pow. 0,09 ha.

Wójt Gminy Baranowo ogłasza trzeci przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Baranowo.

Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego zaprasza na spotkania informacyjno-szkoleniowe, które odbędą się miesiącu styczniu 2015 r.w Urzędzie Gminy Baranowo – sala konferencyjna, godz. 9.00 w następujących tematach i dniach:

Informujemy, że w dniu 24 grudnia 2014 r. tj. w dzień Wigilii Bożego Narodzenia, Urząd Gminy w Baranowie nie pracuje.

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Poakcesyjny Program Wspierania Obszarów Wiejskich Kurpsie razem Związek Kurpiów epowiat Mikroporady

 

Początek strony