Wójt Gminy Baranowo wraz  ze współorganizatorami zaprasza właścicieli pięknych ogrodów z terenu Gminy Baranowo  do udziału w konkursie  „Najpiękniejszy ogród w  Gminie Baranowo 2017 r.

Zarządzenie Nr 24 Wójta Gminy Baranowo z dnia 24 czerwca 2017 r. w sprawie przeprowadzania konsultacji społecznych dotyczących zmiany nazw ulic i placu w miejscowości Baranowo

Treść Zarządzenia wraz z załącznikami

Wójt Gminy Baranowo zaprasza do udziału w konsultacjach lokalnych dotyczących wzorów kart do głosowania stosowanych w wyborach samorządowych w 2018 r.

Informacja na temat Konkursu w załączniku

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Poakcesyjny Program Wspierania Obszarów Wiejskich Kurpsie razem Związek Kurpiów epowiat Mikroporady

 

Początek strony