W dniu 6 czerwca 2017 roku (wtorek) w godz. 9-13.00 przeprowadzony zostanie trening systemu wykrywania i alarmowania na terenie województwa mazowieckiego polegający na głośnej próbie włączenia syren alarmowych. Ćwiczony będzie sygnał ostrzegania ludności o zagrożeniach z powietrza – modulowany (rosnący i malejący naprzemiennie) dźwięk syreny trwający trzy minuty. Odwołanie wszystkich alarmów – to dźwięk niemodulowany, 3 minutowy ciągły.

Szanowni Państwo, Serdecznie zapraszamy mieszkańców Gminy Baranowo do odwiedzenia Mobilnego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Urzędzie Gminy Baranowo, Plac Trzydziestolecia 7 06-320 Baranowo w dniu: 2.06.2017 r. od 09:00 – 14:00. Podczas dyżuru specjalisty ds. funduszy europejskich wszyscy zainteresowani będą mogli skorzystać nieodpłatnie z usługi informacyjnej dotyczącej funduszy europejskich.

Urząd Gminy w Baranowie prosi o zgłaszanie się do pokoju nr 12 po odbiór decyzji w sprawie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej. Urząd Gminy w Baranowie informuje, że od 26.04.2017 roku wypłacany będzie  zwrot  podatku akcyzowego za I półrocze 2017 r.

Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER

Firma MOSTY KUJAWY Krzysztof Szymański jako wykonawca robót dla w/w inwestycji zawiadamia o wprowadzeniu w dniu 19 kwietnia 2017 r. tymczasowej organizacji ruchu zgodnie z projektem zatwierdzonym przez Zarząd Dróg Powiatowych w Ostrołęce – pismo nr DT.456.III/198.2016.

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Poakcesyjny Program Wspierania Obszarów Wiejskich Kurpsie razem Związek Kurpiów epowiat Mikroporady

 

Początek strony