Urząd Gminy w Baranowie informuje, że na podstawie przeprowadzonych badań próbek wody przez Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny w Ostrołęce  na SUW w Baranowie i SUW w Zawadach  pobrana woda nadaje się do spożycia.      
W załączeniu  ocena jakości wody na SUW Baranowo i SUW Zawady.

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Poakcesyjny Program Wspierania Obszarów Wiejskich Kurpsie razem Związek Kurpiów epowiat Mikroporady

 

Początek strony