Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli mieści się w budynku Urzędu Gminy Baranowo

Adres:
Rynek 7
06-320 Baranowo
Tel: 029 7616562

Kierownik: Kazimierz Rzewnicki

Pracownicy:
Zofia Bączek - główna księgowa
Bożena Koszykowska - specjalista ds. kadr
Jadwiga Abramczyk - specjalista ds. księgowych
Adam Orzoł- kierowca autobusu szkolnego
Mieczysław Symołon - kierowca 3/4 etatu

ZOSiP w Baranowie prowadzi obsługę Finansowo-księgową i administracyjną niżej wymienionych jednostek oświatowych:

  1. Zespół Szkół Gminnych w Baranowie,
  2. Zespół Szkół Gminnych w Zawadach,
  3. Gminne Przedszkole w Baranowie.

Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli w Baranowie informuje, że w okresie od dnia 01 września 2015r. do 15 września 2015r. można składać w  Zespole Obsługi Szkół  i Przedszkoli w Baranowie  w godzinach 730  - 1530  (budynek Urzędu Gminy w Baranowie pokój nr 16, tel. 29 7616562) wnioski na stypendia szkolne na rok szkolny 2015/2016. Natomiast słuchacze kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów  języków obcych i kolegiów pracowników służb  społecznych  mogą składać wnioski do 15 października 2015r.

Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli w Baranowie informuje, iż są organizowane dla dzieci rolników  kolonie w Bieszczadach, w miejscowości Lesko, w terminie od 08.08.2015 do 21-08-2015 z dofinansowaniem KRUS.

Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli w Baranowie przedstawia informację jaką otrzymaliśmy z Ministerstwa Edukacji Narodowej do wiadomości wszystkich zainteresowanych. Informacja i wniosek do pobrania z linków zamieszczonych w artykule.

Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli w Baranowie informuje, że w okresie od dnia 01 września 2014r. do 15 września 2014r. można składać w  Zespole Obsługi Szkół  i Przedszkoli w Baranowie  w godzinach 730  - 1530  (budynek Urzędu Gminy w Baranowie pokój nr 16, tel. 29 7616562) wnioski na stypendia szkolne na rok szkolny 2014/2015. Natomiast słuchacze kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów  języków obcych i kolegiów pracowników służb  społecznych  mogą składać wnioski do 15 października 2014r.

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Poakcesyjny Program Wspierania Obszarów Wiejskich Kurpsie razem Związek Kurpiów epowiat Mikroporady

 

Początek strony