Na podstawie  art. 6 ust.5  ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o referendum ogólnokrajowym (Dz. U. z 2015 r. poz. 318) podaje się do wiadomości wyborców informację o numerach oraz granicach stałych  obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji do spraw referendum, lokalach obwodowych komisji do spraw referendum dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych, możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w referendum ogónokrajowym  zarządzonym na dzień 6 września 2015 r.

Popierz obwieszczenie