W sprawie wyznaczenia miejsc do bezpłatnego umieszczania urzędowych obwieszczeń referendalnych i plakatów podmiotów biorących udział w kampanii referendum ogólnokrajowego

Pobierz Zarządzenie