Zgłoszenia kandydatów na członków obwodowych komisji ds. referendum  składane przez podmioty uprawnione. W związku z referendum ogólnokrajowym  zarządzonym na dzień 6 września 2015 r. przyjmowane  są w Urzędzie Gminy w Baranowie  -   pok. Nr 19 do 7.08.2015 r. (piątek) w godzinach pracy Urzędu.