Gmina Baranowo zachęca do zapoznania się z niżej opisaną ofertą inwestycyjną. Duży, wyremontowany obiekt po byłej Szkole Podstawowej w Cierpiętach.

Nieruchomość o powierzchni 1,26 ha, oznaczona w ewidencji gruntów numerem 162/1, na której stoi budynek 1- piętrowy o łącznej powierzchni zabudowy 640,00 m2 w dobrym stanie technicznym oraz nowe boisko wielofunkcyjne o nawierzchni  poliuretanowej. Budynek na powyższej nieruchomości może być przeznaczony na dom dziecka, dom pomocy społecznej lub inną placówkę opiekuńczo-wychowawczą.
W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Baranowo nieruchomość jest przeznaczona pod tereny zabudowy zagrodowej w gospodarstwach rolnych, hodowlanych i ogrodniczych.  Samorząd Gminy Baranowo jest otwarty na nowych inwestorów i zaprasza do zainteresowania się przedstawią ofertą.
Gmina posiada system ulg i zwolnień od podatków dla podmiotów tworzących nowe miejsca pracy. W przypadku tworzenia trwałych miejsc pracy wyżej wymieniony teren może być przeznaczony do dzierżawy, wynajmu jak również do sprzedaży.
Wszystkich zainteresowanych niniejszą ofertą prosimy o kontakt z Urzędem Gminy w Baranowie pod numerem telefonu (29) 7613776, (29) 7613793 lub (telefon Wójta) 660796555.