Wieści Gminy

WG Nr 1 2020

Urząd Gminy w Baranowie
Rynek 7
06-320 Baranowo

tel (fax): 29 7613776
             29 7613793
e-mail: ug[a]baranowo.pl

Godziny urzędowania:
poniedziałek    od 7:30 do 15:30
wtorek               od 7:30 do 15:30
środa                od 8:30 do 16:30
czwartek          od 7:30 do 15:30
piątek               od 7:30 do 15:30

Sprawozdanie finansowe za 2019 rok Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  w Baranowie jest opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Baranowo pod adresem: www.bip.baranowo.pl

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym. CELEM PROGRAMU jest zapewnienie najuboższym mieszkańcom Polski pomocy...

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 kwietnia 2016 r. o ochronie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO) informujemy, iż:

1. Administratorem przekazanych przez Państwa danych osobowych w ramach realizacji zadań publicznych z zakresu administracji jest Wójt Gminy Baranowo z siedzibą 06-320 Baranowo, Rynek 7, w imieniu którego działania realizuje Urząd Gminy w Baranowie, Rynek 7, 06-320 Baranowo.

2. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji zadań publicznych z zakresu administracji samorządowej i administracji rządowej nałożonych odrębnymi ustawami.

3. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny na załatwienie sprawy będącej następstwem prowadzonego postępowania administracyjnego, udzielenia informacji na wniosek, rozpatrzenia wniosku lub skargi, zgodnie z terminami określonymi w instrukcji kancelaryjnej.

4. Państwa dane osobowe mogą być udostępniane zgodnie z odrębnymi przepisami służbom, organom administracji publicznej, prokuraturze oraz innym podmiotom, jeżeli wykażą w tym interes prawny w otrzymaniu danych.

5. Zebrane od Państwa dane osobowe z zasady nie będą przekazywane do podmiotów administracji poza Unią Europejską lub Europejskim Obszarem Gospodarczym. Jednakże sytuacja taka może się zdarzyć i dołożymy wtedy wszelkich starań, aby istniały specjalne zabezpieczenia w postaci klauzul modelowych i zapewnimy, że odpowiedni poziom ochrony stosowany w celu ochrony Państwa danych osobowych.

6. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

7. Posiadają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uznają Państwo iż przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy RODO lub inne przepisy określające sposób przetwarzania i ochrony danych osobowych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

8. Obowiązek podania danych osobowych (w szczególności: imienia, nazwiska, adresu zamieszkania lub/i zameldowania) wynika z ustaw szczegółowych w zależności od rodzaju prowadzonego postępowania administracyjnego, rozpatrywanego wniosku lub skargi pod rygorem braku ich rozpatrzenia.

9. W przypadku usług społeczeństwa informacyjnego (np. stworzenia profilu Urzędu Gminy w Baranowie na Facebook’u lub strona www.baranowo.pl) oferowanych bezpośrednio dziecku, zgodne z prawem jest przetwarzanie danych osobowych dziecka, które ukończyło 16 lat. Jeżeli dziecko nie ukończyło 16 lat, takie przetwarzanie jest zgodne z prawem wyłącznie w przypadkach, gdy zgodę wyraziła lub zaaprobowała ją osoba sprawująca władzę rodzicielską lub opiekę nad dzieckiem oraz wyłącznie w zakresie wyrażonej zgody.

10. W ceku zasięgnięcia dodatkowych informacji lub uzyskania wyjaśnień możecie Państwo skontaktować się z naszym inspektorem ochrony danych – panią Elżbietą Hałaburdą, wysyłając wiadomość na adres e-mail: iod@artaro.pl.

Wójt Gminy informuje, że ze względu na brak zainteresowania mieszkańców wstrzymane zostału wakacyjne kursy autobusów gminnych.

Informuję, że zostały sporządzone spisy wyborców do głosowania – w wyborach PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r. 

Dzień 12 czerwca 2020 r. (piątek po święcie „ Boże Ciało”) jest dniem dodatkowo wolnym od pracy w Urzędzie Gminy w Baranowie. Dzień ten jest dniem odbieranym za dzień świąteczny w dniu 15 sierpnia 2020 r, który w br. przypadł na sobotę.

W związku z sytuacją epidemiologiczną w kraju i na świecie związaną z rozprzestrzenianiem się koronawirusa oraz mając na uwadze bezpieczeństwo uczestników, zarówno występujących zespołów jak i publiczności z przykrością informuje, że zarówno jubileusz 100 - lecia OSP w Baranowie – 30 maja 2020 r, jak też Święto Folkloru Kurpiowskiego połączone z jubileuszem 90-lecia istnienia Zespołu Kurpiowskiego „ Pod Borem” - 12 lipca nie odbędą się. Planujemy organizację tych imprez w przyszłym roku.

Wójt Gminy Baranowo
Henryk Toryfter    

Zasady funkcjonowania targowiska gminnego w Baranowie przy ul. Juranda ze Spychowa obowiązujące od 07.05.2020r.

Urząd Gminy w Baranowie informuje, że w związku z zagrożeniem suszą zabrania się podlewania trawników i zaleca się oszczędzanie wody. W celu zapewnienia dostaw wody do celów bytowych, możliwe będą spadki ciśnienia dostarczanej wody. Prosimy o racjonalne korzystanie z wody przez wszystkich użytkowników, żeby przetrwać ten trudny czas.

W związku z dalszym zagrożeniem epidemiologicznym koronawirusem COVID – 19 Wójt Gminy Baranowo informuje, że od 14 kwietnia 2020 r. Urzędu Gminy w Baranowie będzie czynny w godzinach obowiązujących z przed epidemii tzn.
- poniedziałek, wtorek, czwartek i piątek : od godz. 7:30 do godz. 15:30,
- środa: od godz. 8:30 do godz. 16:30.

Wójt Gminy w Baranowie informuje, że o godzinie: 9:05, 12:05, 16:05 , 19:05 będą przekazywane cykliczne komunikaty ostrzegawcze dla ludności przed zakażeniami (w związku z koronawirusem) w formie pliku dźwiękowego nadawane przez Starostwo Powiatowe w Ostrołęce Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego.

Przypomina się mieszkańcom gminy Baranowo o zachowaniu szczególnej ostrożności w czasach pandemii. Jest to niezbędne w celu ograniczenia rozprzestrzeniania się koronawirusa. Zabrania się osobom przebywającym w kwarantannie domowej wychodzenia z domu i przemieszcza się, nawet w sprawach ważnych, jak np. robienie niezbędnych zakupów (powyższy zakaz nie dotyczy domowników objętych nadzorem epidemicznym). Łamanie tego zakazu zagrożone jest grzywną od 5 000 zł do 30 000 zł, którą może nałożyć Powiatowy Inspektor Sanitarny.

W związku z dalszym zagrożeniem epidemiologicznym koronawirusem COVID – 19 Wójt Gminy Baranowo informuje o przedłużeniu szczególnych zasad funkcjonowania Urzędu Gminy w Baranowie przez najbliższe dwa tygodnie tj. od 30 marca 2020 r. do 10 kwietnia 2020 r. Urząd nadal będzie czynny od godz. 7:30go godz. 14:00. Tylko sprawy ważne i niecierpiące zwłoki będą załatwiane na biurze podawczym Urzędu, po uprzednim uzgodnieniu tej sprawy telefonicznie (nr tel. 29 7613776 lub 29 7613793). Wpłaty pieniężne mogą być realizowane przelewem bankowym lub przez bankowość internetową. Prosi się o ograniczenie do minimum kontaktu osobistego w Urzędzie Gminy.

Wójt Gminy    
/-/ Henryk Toryfter

Baranowo WFOS Oswietlenie

Kalendarz wydarzeń

sierpień 2020
Pn Wt Śr Cz Pt So N
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31

Gościmy

Odwiedza nas 134 gości oraz 0 użytkowników.

Wiata

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Poakcesyjny Program Wspierania Obszarów Wiejskich Kurpsie razem Związek Kurpiów epowiat Mikroporady

 

Początek strony