Wójt Gminy Baranowo uprzejmie informuje, iż w związku z kontynuacją prac modernizacyjnych na SUW w Zawadach i dostarczaniem wody na cały teren Gminy z SUW w Baranowie, w najbliższych dniach będzie w sieci na terenie całej Gminy obniżone ciśnienie wody, szczególnie na krańcowych odcinkach sieci.

W związku z powyższym proszę o oszczędne gospodarowanie wodą tak by wystarczyło jej na cele bytowe i do produkcji rolnej. Za ewentualne utrudnienia z góry przepraszamy.

Wójt        
Henryk Toryfter