W związku z panującymi od kilku dni dużymi upałami i trwającą suszą Wójt Gminy Baranowo zwraca się z uprzejmą prośbą do mieszkańców gminy o rozważny i oszczędny pobór wody do celów bytowych i gospodarczych.

Proszę również o ograniczenie w miarę możliwości do minimum podlewanie ogródków szczególnie w okresie największego jej rozbioru. Dodatkowo informuję, że z uwagi na duży rozbiór wody jest zmniejszone ciśnienie wody w sieci a szczególnie na jej końcówkach.

Wójt Gminy  
Henryk Toryfter