Nowe harmonogramy odbioru odpadów na miesiące lipiec i sierpień