Szanowni Państwo, przekazuję Państwu kolejny roczny raport o stanie gminy Baranowo tym razem za rok 2019. Dokument opracowaliśmy w związku z wymogiem art. 28a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713).