Zapraszam do debaty nad Raportem o Stanie Gminy Baranowo za 2019 rok. Debata odbędzie się, podczas sesji Rady Gminy, w dniu 10 lipca 2020 r. (piątek) o godz.11:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Baranowie. Pisemne zgłoszenie do debaty składa się do dnia 9 lipca br. do Przewodniczącego Rady Gminy. Zgłoszenie można złożyć do sekretariatu Urzędu Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy
Janusz Obrębski