Targi Inwestycyjne      W dniach 21-23 kwietnia  br Gmina Baranowo brała udział w Targach  Inwestycyjnych w  Warszawie – Nadarzynie „INVESTATE POLAND”, organizowanych przez Targi Pomorskie w Bydgoszczy.

Podczas targów promowano 21 ha gminnych terenów inwestycyjnych. Na tę okoliczność przygotowano materiały promujące  Gminę Baranowo i tereny  przeznaczone  pod ewentualne inwestycje. Na materiały promocyjne składała się min. prezentacja multimedialna, foldery, ulotki, materiały z herbem i flagą  Gminy. Do promocji terenów włączono również materiały promocyjne  otrzymane od Spółdzielni Mleczarskiej MLEKOVITA – największego inwestora  na terenie Gminy. W targach brało udział ponad 60 wystawców min. miasta i gminy  z terenu całej Polski. Naszą Gminę reprezentował  Wójt Gminy Henryk Toryfter z udziałem Przewodniczącego Rady Gminy Janusza Obrębskiego oraz Dyrektora  Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji, Sekretarza Gminy i Kierownika Referatu Gospodarki Komunalnej. Na wystawę terenów inwestycyjnych przybyli potencjalni inwestorzy  - firmy i  instytucje zainteresowane zakupem lub dzierżawą  terenów  pod swoje inwestycje. Kilkanaście z nich zainteresowało się również naszymi terenami. Mamy nadzieję , że przedsiębiorcy wezmą w swoich planach pod uwagę także i tereny Gminy Baranowo. Udział w targach inwestycyjnych wpłynął pozytywnie na promocję Gminy Baranowo oraz zachęcił do inwestowania na terenie Gminy.