PROW LogoMiło nam poinformować, iż kolejny projekt Gminy Baranowo zyskał akceptację i otrzymał dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.

Dnia 30 maja 2017 r. pomiędzy Gminą Baranowo a Samorządem Województwa Mazowieckiego została zawarta umowa Nr 00022-65150-UM0700122/16 o dofinansowanie  projektu pn. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla 14 miejscowości północnej części Gminy Baranowo oraz  rozbudowa i modernizacja sieci wodociągowej na terenie Gminy Baranowo – Zadanie 1”. Całkowite wydatki to 3.916.443,87 zł w tym koszty kwalifikowane 3.082.317,70 zł i dofinansowanie 1.961.278,00 zł. Głównym celem projektu jest poprawa życia mieszkańców gminy Baranowo poprzez budowę sieci kanalizacji sanitarnej dla 8 miejscowości północnej części gminy Baranowo i rozbudowę sieci wodociągowej. Zostanie sfinansowana: budowa sieci kanalizacyjnej o łącznej długości 24,606 km i 206 przyłączy zostanie włączonych do sieci oraz budowa sieci wodociągowej o łącznej długości 0,406 km i 10 przyłączy zostanie włączonych do sieci. Inwestycja będzie realizowana w miejscowościach: Guzowatka, Błędowo, Kucieje, Wola Błędowska, Ziomek, Bakuła, Kalisko, Kopaczyska, Zawady.

Opracowanie: Monika Wołosz – Skarbnik Gminy