Obchody gminne tego święta rozpoczęły się od godz. 900. Wszyscy zgromadzeni przed kościołem przemaszerowali w asyście pocztów sztandarowych OSP Baranowo i Brodowe Łąki oraz Szkoły Podstawowej w Baranowie na cmentarz parafialny. W miejscu pamięci poległych złożono kwiaty, zapalono znicz oraz odczytano Apel Poległych. Następnie odbyła się msza święta z udziałem zaproszonych gości, przedstawicieli samorządu gminnego, strażaków z jednostek OSP Gminy Baranowo, mieszkańców oraz młodzieży szkolnej, która przedstawiła program słowno – muzyczny. Po mszy świętej na placu przed kościołem odbyło się uroczyste przekazanie samochodów strażackich jednostkom OSP.

W uroczystości wzięli udział zaproszeni goście: Pan J. Głowacki – Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSPRP w Ostrołęce , Pan A. Hyjek – były Komendant Wojewódzki PSP w Ostrołęce i były dyrektor Biura Oddziału Powiatowego ZOSPRP w Ostrołęce, Pan G. Pragacz – Zastępca Komendanta PSP w Ostrołęce, Pan M .Krupiński – Radny Województwa Mazowieckiego, Pan M. Popielarz – Dyrektor Delegatury w Ostrołęce Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego, Pan A. Romanik – Dyrektor Wydziału Zarzadzania Kryzysowego, Audytu i Kontroli Starostwa Powiatowego w Ostrołęce i Pani M .Mrozek Rawa – Rzecznik Starostwa Powiatowego w Ostrołęce, Pułkownik A. Wasielewski – Przedstawiciel V Mazowieckiej Brygady Obrony Terytorialnej w Ciechanowie, Ksiądz Kanonik Waldemar Heromiński , Pan K. Rzewnicki– Radny Powiatu Ostrołęckiego, Radni Gminy Baranowo, Pan T. Abramczyk – Prezes Zarządu Gminnego OSP, Pan M. Gałązka -Viceprezes Zarządu Gminnego OSP, P. Tokarski - Viceprezes Zarządu Gminnego OSP, Pan W. Dębek – Komendant Gminny OSP.
Ksiądz Kanonik Waldemar Heromiński poświęcił samochody bojowe zakupione na potrzeby jednostek OSP, a w dalszej części uroczystości nastąpiło przekazanie tych samochodów jednostkom OSP.
Szanowni Państwo przekazano do miejsca przeznaczenia, do miejsca docelowego stacjonowania i użytkowania zgodnie z umowami o dofinansowanie - 3 samochody strażackie - 3 średnie samochody ratowniczo-gaśnicze 4x4.
Pierwszy przekazywany samochód to MAN 13 290. Został zakupiony w 2014 roku dla OSP Baranowo, ale przez ostatnie 3 lata był użyczony jednostce OSP Brodowe Łąki aspirującej wówczas do KSRG, a od grudnia 2016 włączonej do Krajowego Systemu. Samochód wraca z powrotem do jednostki w Baranowie.
Drugi samochód MAN TGM 18.340 został zakupiony we wrześniu tego roku na wyposażenie OSP Brodowe Łąki, tak by druga jednostka Krajowego Systemu na terenie Gminy miała własny sprzęt adekwatny do wymogów i zadań jakie nakłada na jednostkę KSRG.
Trzeci samochód to STAR 14 225. Kupiliśmy go najwcześniej bo w 2004 roku. Samochód do chwili obecnej był użytkowany przez OSP Baranowo, jako drugi pojazd w jednostce Krajowego Systemu. Samochód ten został przekazany na stałe dla OSP Cierpięta. Na dzień dzisiejszy Gmina Baranowo posiada na swoim terenie 6 jednostek OSP: 4 jednostki typu S i 2 jednostki typu M. Obecnie wyposażono w nowe lub prawie nowe bo nie zniszczone samochody strażackie 3 jednostki typu S. Dzięki takiemu rozwiązaniu docelowe wyposażenie otrzymuje większość naszych jednostek typu S.

Szanowni Państwo miło mi poinformować Państwa, że wszystkie 3 samochody ratowniczo-gaśnicze, które są przedmiotem rozdysponowania zostały zakupione z dofinansowaniem WFOŚiGW w Warszawie Biuro Terenowe w Ostrołęce.
Na ich zakup Gmina otrzymała także wsparcie finansowe od Starosty Ostrołęckiego, od Marszałka Województwa Mazowieckiego oraz z Komendy Wojewódzkiej PSP w Warszawie.
Fundusze zewnętrzne stanowiły 65-75% kosztów ich zakupu .
Montaże finansowe dla każdej z tych inwestycji wyglądały bardzo podobnie. Przybliżę je Państwu na przykładzie tegorocznego zakupu..
1. Całkowity koszt zakupu samochodu – 816105 zł
2 .Dotacja z WFOŚiGW - 300000 zł
3. Dotacja Starosty Ostrołęckiego - 150000 zł
4 dotacja Marszałka Woj. Maz. – 100000 zł
5. dotacja KW PSP w Warszawie - 50000 zł
6. Udział własny Gminy - 216105 zł

Szanowni Państwo Samorząd Gminy Baranowo oraz cała brać strażacka naszej Gminy cieszy się bardzo z tych zakupów. Te inwestycje cieszą nas tym bardziej, że zostały dokonane przy wsparciu finansowym kilku partnerów. Pragnę podkreślić, że nie byłoby to w ogóle możliwe bez tego ogromnego wsparcia z zewnątrz. To ogromna pomoc dla gminy, za którą zawsze będziemy wdzięczni. Chciałbym w imieniu samorządu gminy oraz strażaków ochotników za te prezenty bardzo serdecznie podziękować. Dziękuję wszystkim, którzy przyczynili się do sfinalizowania tych ważnych dla nas przedsięwzięć inwestycyjnych. Szczególnie gorąco dziękuję naszym darczyńcom.
W pierwszej kolejności chciałbym podziękować Zarządowi i Radzie Nadzorczej WFOŚ i GW w Warszawie: Panu dyrektorowi (Marek Ryszka) i Wojciech Bobrowski oraz wiceprzewodniczącemu RN Funduszu obecnej kadencji Pan M. Augustyniakowi oraz poprzedniej kadencji Pan M. Krupiński. Dziękuję wszystkim Panom bardzo, bardzo gorąco. Dziękuję także bardzo gorąco Staroście Ostrołęckiemu Panu St. Kubłowi i Pan K. Parzychowskiemu oraz samorządowi powiatu. Samorząd powiatu ostrołęckiego partycypował we wszystkich trzech zakupach. Bardzo serdecznie dziękuję Marszałkowi Województwa Mazowieckiego Panu Adamowi Struzikowi za wszystkie dotychczasowe dotacje na rzecz naszych OSP, których było bardzo dużo. Bardzo wiele sprzętu kupiliśmy przez ostatnie lata za pieniądze Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego. Dziękuje Komendantowi Wojewódzkiemu PSP Panu Starszemu Brygadierowi Bogdanowi Łasica ( Mirosław Jasztal). Podziękowanie chciałbym złożyć również Panu J.Wilga Komendantowi Miejskiemu PSP w Ostrołęce.

Chciałbym także podziękować Zarządowi Wojewódzkiemu ZOSPRP w Warszawie, a szczególnie Panu M. Augustyniakowi Członkowi Prezydium tegoż Zarządu, który bardzo pomógł nam w realizacji dwóch ostatnich zadań.
Dziękuje Zarządowi Oddziału Powiatowego ZOSPRP w Ostrołęce z Panem Prezesem J. Głowackim i byłym Dyrektorem Biura Panem A. Hyjkiem na czele. Ten pierwszy samochód był zakupiony właśnie w ramach programu autorstwa Pana Dyrektora i Pana Starosty.
Dziękuje wreszcie Radzie Gminy w Baranowie i poprzednim Radom, które podejmowały decyzje o tych zakupach. Dziękuję poprzedniemu prezesowi Jerzemu Symołon, obecnemu prezesowi Zarządu Gminnego oraz prezesom poszczególnych jednostek, a także komendantowi Gminnemu Panu W. Dębek za przygotowanie pilotowanie i nadzorowanie wszystkich trzech przedsięwzięć oraz za docelowe, zgodne z dokumentami rozdysponowanie samochodów.
Dziękuję także pracownikom Urzędu Gminy oraz wszystkim, których nie wymieniłem, a którzy przyczynili się do realizacji tych ważnych zadań inwestycyjnych.

Jestem przekonany, że zakupione na przestrzeni trzech kadencji samorządu samochody przyczyniły się i przyczynią się dalej bardzo istotnie do poprawy bezpieczeństwa w naszej gminie, ułatwią pracę strażakom i podniosą prestiż jednostek
Kończąc gratuluję druhom z OSP Baranowo, OSP Brodowe Łąki i OSP Cierpięta - tych pięknych samochodów pożarniczych. Myślę, że będą one dalej spełniać swoją rolę i oczekiwania wszystkich strażaków.
Dziękuję wszystkim druhom za zaangażowanie i czas jaki poświęcają sprawom społecznym. Wasza praca jest bardzo ważna dla nas. Samorząd Gminy dobrze postrzega i dobrze ocenia działalność OSP.
Życzymy aby te piękne samochody szczęśliwie dowoziły was na akcje i pomagały wamw czasie wszystkich akcji ratowniczo-gaśniczych , aby służyły jak najlepiej strażackiej misji.

Życzymy wam szanowni druhowie, aby służba drugiemu człowiekowi była dla Was zawsze źródłem osobistej satysfakcji i społecznego uznania. Wszystkiego najlepszego.

Wójt Gminy Henryk Toryfter