W ramach „Tygodnia Pomocy Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem” w dniu 21 lutego 2018 roku w Gminnej Bibliotece Publicznej w Baranowie (budynek Urzędu Gminy w Baranowie, Rynek 7 06-320 Baranowo) w godzinach od 10:00 do 12:00 będą dyżurować: dzielnicowy asp. szt. Tomasz Górowski oraz pedagog szkolny, przedstawiciele Ośrodka Pomocy Społecznej w Baranowie i Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Będą oni udzielać informacji na temat praw ofiar przestępstw zawartych w dokumencie „Polska Karta Praw Ofiary”.