W związku z nasilającymi się atakami wilków na zwierzęta gospodarskie, Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie, wnosi o zwracanie szczególnej uwagi na konieczność zabezpieczenia bydła w ciągu dnia na pastwiskach. W okresie późnej jesieni zaleca się także ograniczanie wyprowadzania zwierząt na pastwiska, w celu uniknięcia strat.

Wilki przygotowując się do zimy szukają pożywienia, łatwej zdobyczy, którą są zwierzęta gospodarskie.Na stornie www.polskiwilk.org.pl dostępny jest w formie elektronicznej "Poradnik ochrony zwierząt hodowlanych przed wilkami" (autor S. Nowak, R. W. Mysłajek), zawierający informacje na temat sposobów zabezpieczania przed szkodami wyrządzonymi przez wilka. Pobierz poradnik