Samorząd Gminy Baranowo uprzejmie informuje, że udało się w końcu wyłonić firmę do odbioru odpadów komunalnych z naszej gminy. Informuję, że w wyniku kolejnych pięciu przetargów przeprowadzonych od października do grudnia ubiegłego roku udało się wyłonić tylko miejsce składowania i zagospodarowania odpadów to znaczy instalację, do której nasze odpady (śmieci) będą dostarczone i poddane dalszemu przetworzeniu. Jest to RIPOK (Regionalna Instalacja Przetwarzania Odpadów Komunalnych) w Ostrołęce, którym administruje (OTBS).

W oczekiwaniu na zbliżające się Święta Bożego Narodzenia i Nowy Rok, żegnamy minione miesiące i pełni nadziei spoglądamy w przyszłość. Święta – czas, kiedy zapomina się o troskach i problemach dnia codziennego. Czas, w którym chce się uśmiechać i radować z bliskimi. Czas, kiedy nic nas nie goni, nie stresuje, pragniemy przeżyć niepowtarzalne świąteczne chwile w pokoju i wzajemnej bliskości. Niech magiczna moc wigilijnego wieczoru przyniesie Państwu spokój i radość. Niech każda chwila świąt Bożego Narodzenia żyje własnym pięknem, a Nowy Rok obdaruje Państwa zdrowiem, pomyślnością, szczęściem i nadzieją na lepsze jurto. Najpiękniejszych świąt Bożego Narodzenia!

Wójt Gminy    
Henryk Toryfter 

Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r., poz. 506 z późn.zm.) zwołuję XV zwyczajną sesję Rady Gminy Baranowo na dzień 29 listopada 2019 r. tj. piątek o godz.9:00 w Gminnym Ośrodku Kultury Sportu i Rekreacji w Baranowie następującym porządkiem obrad:

Udostępniamy Państwu dwa filmy edukacyjne poświęcone mazowieckim rezerwatom przyrody.

WFOSiGWNa terenie gminy Baranowo zgodnie z opracowanym programem usuwania wyrobów zawierających azbest na lata 2015-2032 zostało zinwentaryzowanych 494 454,00 m2 płyt azbestowych co stanowi 6 427,9 ton. Całkowity koszt odbioru, transportu i utylizacji płyt azbestowych zinwentaryzowanych na terenie gminy wynosi 14 833 620 złotych.

Początek strony