WFOSiGWZakup nowego, średniego zestawu narzędzi hydraulicznych do ratownictwa technicznego (drogowego) dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Brodowych Łąkach dofinansowano przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie dotacji, w kwocie 20.000,00 zł