W dniu 14 maja bieżącego roku został poświęcony obelisk – pomnik upamiętniający pierwszy kościół i pierwszy cmentarz parafii Baranowo. Poświęcenia dokonał Jego Ekscelencja Tadeusz Bronakowski – Biskup Łomżyński, podczas odbywania oficjalnej wizytacji naszej Parafii. Ceremonia odbyła się po mszy świętej o godz. 9.00. W poświęceniu pomnika, oprócz Jego Ekscelencji, wzięci udział ksiądz proboszcz i księża wikariusze oraz radni Gminy Baranowo. W tej ważnej uroczystości uczestniczyli też mieszkańcy parafii biorący udział we mszy świętej.

Chciałbym przypomnieć, że obelisk – upamiętniający to historyczne miejsce, został wzniesiony decyzją Samorządu Gminy na działce nr 458 w Baranowie (tzw. stary cmentarz) w ubiegłym roku. Było to spełnienie pragnień wielu mieszkańców Baranowa, w tym radnych, którzy wielokrotnie podnosili ten temat na sesjach Rady Gminy.
Kamień na ten obelisk został przywieziony od Pana Pijanowskiego Sławomira z Ziomku. Jest to część wielkiego głazu, który został pokruszony przy okazji budowy kościoła - kaplicy w Ziomku.
Gmina sfinansowała wszystkie koszty związane z tym pomnikiem, a mianowicie koszty oczyszczenia kamienia, zakupu materiałów do wmurowania głazu, a także koszt zakupu pamiątkowej tablicy z mosiądzu, na której umieszczono metodą odlewu napis o następującej treści: „W tym miejscu w XVII wieku społeczeństwo Baranowa wybudowało pierwszy kościół katolicki, a wokół niego założono cmentarz, który stał się miejscem spoczynku kilku pokoleń mieszkańców parafii Baranowo, którzy związali swoje losy z naszą ziemią i współtworzyli jej historię. W dowód pamięci i szacunku Samorząd Gminy Baranowo”
Jako gospodarz gminy cieszę się, że wspólnie z księdzem Proboszczem udało się ogrodzić i uporządkować to ważne i historyczne miejsce istotne dla mieszkańców gminy i parafii Baranowo, a także wznieść ten pomnik, który będzie przypominał o historii tego miejsca.
Dzisiaj chciałbym podziękować wszystkim, którzy przyczynili się do wykonania tego dzieła. Dziękuję Samorządowi Gminy za inicjatywę i determinacje przy jej realizacji. Dziękuję księdzu Proboszczowi Waldemarowi Heromińskiemu za zaangażowanie się w to historyczne przedsięwzięcie. Dziękuję również ofiarodawcy kamienia, a także pracownikom Urzędu Gminy i wszystkim innym, którzy włączyli się w to ważne zadanie.
Życzę, aby ten pomnik - obelisk trwał wieki i był źródłem wiedzy o naszej historii. Mam nadzieję, że tak się stanie.