Z okazji Dnia Sołtysa składamy najserdeczniejsze życzenia dużo życzą zdrowia, pomyślności i sukcesów z życiu osobistym i działalności społecznej a także uznania wśród lokalnej społeczności i jak najlepszej współpracy z mieszkańcami sołectwa i Gminą. Jednocześnie składamy podziękowania za trud i wysiłek włożony w sprawowanie tak zaszczytnej funkcji oraz zaangażowania na rzecz rozwoju i poprawy jakości życia całej gminnej społeczności.

Przewodniczący Rady Gminy                                                       Wójt
      Janusz Obrębski                                                              Henryk Toryfter