OborczyskaW dniu 11.06.2018 r. została podpisana umowa o udzielenie dotacji ze środków finansowych budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach ,,Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2018’’ pomiędzy Województwem Mazowieckim, a Gminą Baranowo na zadanie pn. ,,Urządzenie miejsca rekreacji w sołectwie Oborczyska’’. Całkowita wartość ww. zadania wynosi 17 668,34 zł brutto w tym Województwo zobowiązuje się udzielić Gminie Baranowo dotacji stanowiącej do 50% wartości kosztów kwalifikowanych realizacji zadania, jednak w kwocie nie przekraczającej 8 830,00 zł. Niniejszy projekt, przewiduje odnowienie miejscowości poprzez szereg prac mających na celu uatrakcyjnienie jej poprzez poprawę wyglądu i estetyki centrum miejscowości oraz poprawę życia mieszkańców. W centrum wioski zostanie wykonany niewielki plac zabaw dla dzieci składający się z huśtawki sprężynowej jak również huśtawki równoważni podwójnej. Ze względu na zapewnienie dzieciom bezpieczeństwa oraz higieny na terenie placu zabaw zostanie on ogrodzony łańcuchem. Jest to konieczność wynikająca z usytuowania placu zabaw blisko drogi powiatowej jak również zaplanowanych tam miejsc parkingowych nieopodal świetlicy wiejskiej oraz zabezpieczeniem przed pojawieniem się ewentualnych zwierząt. Oprócz urządzeń zabawowych na placu tym zostaną postawione ławki natomiast obok słup ogłoszeniowy, stojak na rowery oraz kosze na śmieci. Całość zostanie otoczona krzewami ozdobnymi tawułą czerwoną, berberysem żółtym, tujami oraz zostaną wykonane trawniki parkowe siewem. Drzewa i rośliny zlokalizowane w pobliżu placu zabaw to unikalna wartość dla najmłodszych. Wykonany plac zabaw przyczyni się w znacznym stopniu do poprawy jakości spędzania wolnego czasu rodziców wraz ze swoimi pociechami w formie zabawy na świeżym powietrzu, wpłynie na rozwój wsi pod względem rekreacyjnym. Zagospodarowanie tego terenu wpłynie na ożywienie wspólnych więzi społeczeństwa i wzmocni ich aktywizację, co wyrazi się w życiu sołectwa Oborczyska oraz gminy.