24 czerwca 2018 r. (niedziela) godz. 1300 lasy koło Gleby/Kierzka (powiat ostrołęcki, gmina Kadzidło) gdzie mieściły się w 1948 roku schrony Dowództwa XVI Okręgu Narodowego Zjednoczenia Wojskowego (NZW) – oznakowany zjazd z drogi powiatowej 2533W na odcinku Gleba-Kierzek - na Uroczystą Mszę Świętą w intencji poległych i zamordowanych w katowniach UB żołnierzy XVI Okręgu NZW i całego powojennego podziemia niepodległościowego.

Więcej informacji - plakat