XX Dozynki Gminno - ParafialneDnia 8 września 2019 r odbyły się XX jubileuszowe Dożynki Gminno – Parafialne. Organizatorami tegorocznych Dożynek byli: Proboszcz Parafii Baranowo, Wójt Gminy Baranowo oraz Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Baranowie. Patronatem honorowym dożynki objął Marszałek Województwa Mazowieckiego – Pan Adam Struzik. Uroczystość rozpoczęła się Mszą Świętą Dziękczynną za zebrane plony, w kościele p.w. św. Bartłomieja w Baranowie,. w której brały udział delegacje z wieńcem i koszami z poszczególnych sołectw i Szkół z Gminy Baranowo. Gospodarzami tegorocznych dożynek byli mieszkańcy wsi Cierpięta, którzy reprezentowali swoją wieś ze Starostami Dożynkowymi Państwem Małgorzatą i Waldemarem Ogonowskimi. Barwny korowód pięknie prezentował się podczas uroczystej Mszy Świętej, której oprawę zapewnili: Orkiestra dęta OSP w Ostrołęce, Zespół Kurpiowski „Pod Borem” z Zawad oraz Kapela Góralska z Kościeliska. Słowo Boże do zgromadzonych skierował Ksiądz Proboszcz - Szymon Pieńkowski oraz Starosta Dożynkowy - Waldemar Ogonowski, a także Wójt Gminy Baranowo - Henryk Toryfter. Po Mszy Świętej korowód przemieścił się do GOKSiR na dalszą część uroczystości. Imprezę, jak co roku, otworzył Wójt Gminy – Henryk Toryfter, ale wcześniej na scenie wystąpił Zespół Kurpiowski „Pod Borem” z Zawad. Przedstawił publiczności krótki obrzęd dożynkowy. Kolejnym punktem programu były wystąpienia gości, a zaszczycili nas w tym roku swoją obecnością:
Poseł na Sejm RP - Pan Arkadiusz Czartoryski
Starosta Ostrołęcki - Pan Stanisław Kubeł
Radny Województwa Mazowieckiego - Pan Mirosław Augustyniak
Komendant Policji w Ostrołęce - nadkom. Krzysztof Szymański
Komendant WKU w Ostrołęce - ppłk Dariusz Zdrojewski
Dyrektor Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego w Ostrołęce – Pan Paweł Natkowski
Dyrektor Delegatury UM w Ostrołęce - Pan Mariusz Popielarz
Dyrektor Mazowieckiego Biura Planowania Regionalnego – Pani Beata Kaczyńska
Burmistrz Myszyńca - Pani Elżbieta Abramczyk
Dyrektor Zakładu Mlekovita- Pan Stanisław Duch.
Odbył się także Koncert Orkiestry Dętej OSP z Ostrołęki. Na scenie wystąpiły też dwie kapele: kurpiowska i góralska. Nie zabrakło także obrzędu dzielenia się chlebem dożynkowym. Podczas dożynek odbył się Turniej Sołectw, który zwyciężyła drużyna z Sołectwa Baranowo. W czasie uroczystości nagrodzono również najlepsze nalewki i ciasto dożynkowe, odbył się również konkurs WORD. Na scenie pokazała się także Grupa Śpiewacza Klubu Seniora z Baranowa, oraz Zespół „Za 5 dwunasta”. Wieczorem wystąpił także Zespół Cygański i formacja „Wszyscy byliśmy harcerzami”. Innowacją podczas tegorocznych dożynek były dwa namioty z animacjami dla dzieci, które zorganizował nasz nowy Ksiądz Proboszcz - Szymon Pieńkowski. Na koniec zagrał zespół disco polo „Red Queen”, a zabawę pod gwiazdami poprowadził Zespół Muzyczny „Mamzel”. Imprezie towarzyszyły stoiska informacyjno-promocyjne, stoiska gastronomiczne i handlowe, degustacja potraw kurpiowskich i góralskich, namiot z bezpłatnymi atrakcjami dla dzieci .
Serdeczne podziękowania składamy:
Gospodarzom Dożynek - Wsi Cierpięta
Staroście Ostrołęckiemu - Panu Stanisławowi Kubeł
Dyrektorowi Mlekovita ZP w Baranowie- Panu Stanisławowi Duch
GS Samopomoc Chłopska w Baranowie -Pani Barbarze Ceredysz
Ochotniczej Straży Pożarnej w Baranowie,
SWIKS w Gminie Baranowo
Serdeczne podziękowania także dla naszych sponsorów, którymi w tym roku byli:
Firma Agropal - Surowe, Bank Spółdzielczy z siedzibą w Makowie Maz. Oddział w Baranowie, Waldemar i Monika Grabowscy, Sala Bankietowa „Marysieńka” Edward Balcerczyk, Sklep „Aldi” Agnieszka i Sławomir Majewscy, Catering Barbara Lisiewska, „Roldex” Sabina i Krzysztof Deptuła.

Wójt      
Henryk Toryfter

Galeria zdjęć