PROW LogoMiło nam poinformować, iż kolejny projekt Gminy Baranowo zyskał akceptację i otrzymał dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.

W dniu 14 maja bieżącego roku został poświęcony obelisk – pomnik upamiętniający pierwszy kościół i pierwszy cmentarz parafii Baranowo. Poświęcenia dokonał Jego Ekscelencja Tadeusz Bronakowski – Biskup Łomżyński, podczas odbywania oficjalnej wizytacji naszej Parafii. Ceremonia odbyła się po mszy świętej o godz. 9.00. W poświęceniu pomnika, oprócz Jego Ekscelencji, wzięci udział ksiądz proboszcz i księża wikariusze oraz radni Gminy Baranowo. W tej ważnej uroczystości uczestniczyli też mieszkańcy parafii biorący udział we mszy świętej.

Targi Inwestycyjne      W dniach 21-23 kwietnia  br Gmina Baranowo brała udział w Targach  Inwestycyjnych w  Warszawie – Nadarzynie „INVESTATE POLAND”, organizowanych przez Targi Pomorskie w Bydgoszczy.

WFOSiGWZakup nowego, średniego zestawu narzędzi hydraulicznych do ratownictwa technicznego (drogowego) dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Brodowych Łąkach dofinansowano przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie dotacji, w kwocie 20.000,00 zł

Gmina Baranowo w dniu 22.10.2014 podpisała z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie umowę pożyczki nr 0139/14//NZ/P na „Zakup nowego średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego 4 x 4 dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Baranowie dofinansowany przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie pożyczki, w kwocie 375.192,00 zł”.

Początek strony