Wójt Gminy Baranowo informuje, iż w okresie od 27 czerwca 2019r. do 31 sierpnia 2019r. w każdy poniedziałek i czwartek uruchamia kursy gminnych autobusów z poniżej wykazanych miejscowości w gminie do Baranowa. Z przejazdu będą mogły skorzystać osoby starsze i niepełnosprawne niemające innych możliwości dotarcia do miejscowości gminnej w celu m.in. wizyty w placówkach służby zdrowia, zabiegów rehabilitacyjnych itp.

Z okazji Święta Rodziny Wójt Gminy Baranowo, Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Gminny Ośrodek Kultury Sportu I Rekreacji w Baranowie zaprosili wszystkich mieszkańców Gminy Baranowo na Festyn Rodzinny pn. "UCZYMY SIĘ ŻYĆ BEZ NAŁOGÓW."

W bieżącym roku upływa kadencja ławników sądów powszechnych. W październiku Rada Gminy dokona wyboru nowych ławników. Kandydatów na ławników zgłaszają: stowarzyszenia, organizacje społeczne, organizacje pracodawców i związki zawodowe oraz co najmniej 50 obywateli.

W dniach od 7 do 9 czerwca 2019 r. przebywała na terenie naszej Gminy z gościnną wizytą delegacja samorządowa z gminy Lipnica Wielka, pow. nowotarski, woj. małopolskie.

Początek strony