Krajowe Stowarzyszenie Centrów Kształcenia Praktycznego Niepubliczna Placówka Kształcenia Ustawicznego Organizuje kurs operatora kombajnów zbożowych oraz kurs operatora kombajnów zielonkowych. Celem kursu jest przygotowanie zainteresowanych osób do samodzielnej obsługi kombajnów zbożowych (lub kombajnów zielonkowych).

Uwaga! W związku z trwającą od kilku tygodni suszą, jak również występującymi ostatnio porywistymi wiatrami, w lasach utrzymuje się najwyższy stopień zagrożenia pożarowego. Niska wilgotność ściółki leśnej sprzyja błyskawicznemu rozprzestrzenianiu się ognia.

Gmina Baranowo w miesiącu kwietniu 2019 r dokonała zakupu 4 sztuk kamer wraz ze sprzętem służącym do podłączenia i funkcjonowania tychże kamer – w celu rozbudowy istniejącego monitoringu wizyjnego mienia gminnego.

Szanowni Państwo,pragniemy poinformować, iż na terenie subregionu ostrołęckiego (Ostrołęka, powiat ostrołęcki, powiat makowski, powiat wyszkowski, powiat ostrowski) jest prowadzony projekt „Aktywna młodzież w subregionie ostrołęckim”. Celem projektu do końca marca 2020 r. jest realizacja kompleksowego, zindywidualizowanego programu aktywizacji zawodowej min. 25 os. (15 kobiet, 10 mężczyzn).

Cyfrowa majówkaTrzydniowa majówka? Dla nas to za mało. W tym roku organizujemy majówkę, która potrwa osiem dni! Chcesz grilla? Niech będzie grill. Chcesz leżaki? Niech będą leżaki. A może kino pod chmurką? Pewnie! Ważne żebyście pamiętali też o… cyfryzacji! Sprawa jest bardzo prosta. W „Cyfrowej majówce” chodzi o to, aby możliwie najwięcej osób dowiedziało się (a może i nawet nauczyło) co nam dają cyfrowe technologie i dlaczego warto z nich korzystać.

Informacje, instrukcje, formularz zgłoszeniowy

Początek strony