Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r., poz. 994 z późn.zm.) zwołuję L zwyczajną sesję Rady Gminy Baranowo na dzień 24 października 2018 r. tj. środa o godz. 9:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Baranowie, z następującym porządkiem obrad:

Miło mi poinformować Państwa, że nasza Gmina osiągnęła w 2018 r. kolejny duży sukces. W Rankingu Samorządów 2018 opracowanym przez „Rzeczpospolitą” zajęliśmy 28 miejsce w kraju, wśród 1555 gmin wiejskich biorących udział w rankingu. O rankingu organizatorzy piszą tak: „Ranking Samorządów jest organizowany przez „Rzeczpospolitą” już od 14 lat. Staramy się w nim wyłonić i pokazać jako przykłady do naśladowania te samorządy, które najlepiej dbają o swój zrównoważony rozwój.

Uprzejmie informuję, że nasza Gmina po raz kolejny znalazła się wysoko w rankingu inwestycyjnym gmin powiatu ostrołęckiego, który przygotowało pismo „Wspólnota”. Zajmujemy w tym rankingu 137 pozycję na 1500 gmin wiejskich w kraju. Jest to druga pozycja, jeśli chodzi o powiat ostrołęcki. Lepsza od nas jest tylko gmina Łyse.

Wójt         
Henryk Toryfter 

Artykuł dostępny w Tygodniku Ostrołęckim - link

Zapraszam wszystkich mieszkańców sołectwa do udziału w przedwyborczym zebraniu wiejskim. Zebranie odbędzie się w dniu 19 października 2018r. (piątek) o godz. 19:00 w budynku GOKSiR w Baranowie. Proponuje się następujący porządek obrad:

Do strażaków ochotników z subregionu ostrołęckiego trafi nowy sprzęt specjalistyczny. Dzięki wsparciu z budżetu Mazowsza, na mocy podpisanych umów, Ochotnicze Straże Pożarne z Baranowa i Gleby (gm. Kadzidło) otrzymają sprzęt o łącznej wartości 35 tys. 500 zł.

Więcej >>Moja Ostrołęka

Początek strony