A- A A+

12  KWIETNIA OD  7:30  DO 18:00  ZAPRASZAMY DO BIURA POWIATOWEGO ARiMR W OSTROŁĘCE.

Święta Wielkanocne 2018Szanowni Państwo. Święta Wielkanocne to szczególny czas, który sprzyja refleksjom i spotkaniom w gronie rodzinnym. Pozwalają oderwać się od codziennego rytmu życia oraz spojrzeć z dystansem na wiele spraw . Dzięki temu można dostrzec jak, wielką wartością są międzyludzkie więzi i jak ważnym elementem ludzkiej egzystencji jest tradycja. Życzę, aby Święta Wielkanocne były spokojne, pogodne, radosne i optymistyczne. Niech będą wytchnieniem od zawodowych wyzwań i przyniosą wiele dobrych emocji, przeżywanych z bliskimi. Smacznego jajka i mokrego dyngusa!

Wójt Gminy Baranowo   
Henryk Toryfter        

Z okazji Dnia Sołtysa składamy najserdeczniejsze życzenia dużo życzą zdrowia, pomyślności i sukcesów z życiu osobistym i działalności społecznej a także uznania wśród lokalnej społeczności i jak najlepszej współpracy z mieszkańcami sołectwa i Gminą. Jednocześnie składamy podziękowania za trud i wysiłek włożony w sprawowanie tak zaszczytnej funkcji oraz zaangażowania na rzecz rozwoju i poprawy jakości życia całej gminnej społeczności.

Przewodniczący Rady Gminy                                                       Wójt
      Janusz Obrębski                                                              Henryk Toryfter

 

Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1875 z późn.zm.) zwołuję XLI zwyczajną sesję Rady Gminy Baranowo na dzień 22 lutego 2018 r. tj. czwartek o godz. 1000 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Baranowie z następującym porządkiem obrad:

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Poakcesyjny Program Wspierania Obszarów Wiejskich Kurpsie razem Związek Kurpiów epowiat Mikroporady

 

Początek strony