Gmina Baranowo w dniu 22.10.2014 podpisała z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie umowę pożyczki nr 0139/14//NZ/P na „Zakup nowego średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego 4 x 4 dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Baranowie dofinansowany przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie pożyczki, w kwocie 375.192,00 zł”.

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Poakcesyjny Program Wspierania Obszarów Wiejskich Kurpsie razem Związek Kurpiów epowiat Mikroporady

 

Początek strony