A- A A+

W ramach „Tygodnia Pomocy Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem” w dniu 21 lutego 2018 roku w Gminnej Bibliotece Publicznej w Baranowie (budynek Urzędu Gminy w Baranowie, Rynek 7 06-320 Baranowo) w godzinach od 10:00 do 12:00 będą dyżurować: dzielnicowy asp. szt. Tomasz Górowski oraz pedagog szkolny, przedstawiciele Ośrodka Pomocy Społecznej w Baranowie i Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Będą oni udzielać informacji na temat praw ofiar przestępstw zawartych w dokumencie „Polska Karta Praw Ofiary”.

Plebiscyt "Tygodnika Ostrołęckiego", w którym docenimy nietuzinkowe osobowości z regionu. Laureatów wybiorą swoimi głosami Czytelnicy. Od 6 do 28 lutego (do godz. 21.00) trwa głosowanie w pierwszym, powiatowym etapie naszego plebiscytu. Gminę Baranowo w pierwszym etapie reprezentują:

Przeprowadzałeś się lub wyjeżdżałeś z Polski? Wyjechałeś ze swojej miejscowości na studia lub do pracy? Zmieniałeś adres zamieszkania albo zameldowania? Upewnij się, że jesteś wpisany do rejestru wyborców tam, gdzie teraz mieszkasz! 

kalendarium Urząd Statystyczny w Warszawie realizuje prowadzone przez Główny Urząd Statystyczny badania ankietowe. Mają one charakter reprezentacyjny, co oznacza, że udział w nich biorą wylosowane gospodarstwa domowe lub rolne. Na wysoką jakość wyników ma wpływ uczestnictwo w badaniach wszystkich wylosowanych gospodarstw oraz udzielenie wyczerpujących odpowiedzi.

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Poakcesyjny Program Wspierania Obszarów Wiejskich Kurpsie razem Związek Kurpiów epowiat Mikroporady

 

Początek strony