Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej mieści się w budynku Urzędu Gminy w Baranowie

Adres: 06-320 Baranowo
Rynek 7

tel./fax: (29) 761 36 77
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Kierownik

Anna Grad

Pracownicy ośrodka

Główna Księgowa – Grażyna Bączek
Starszy Pracownik Socjalny - Marianna Orzoł
Starszy Pracownik Socjalny - Hanna Stolarczyk
Pracownik Socjalny - Teresa Dawid
Referent ds. Funduszu Alimentacyjnego - Natalia Moszczyńska
Samodzielny Referent ds. Świadczeń Rodzinnych - Weronika Białczak

Ogłoszenie o naborze partnera spoza sektora finansów publicznych do realizacji projektu realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 dla Europejskiego Funduszu Społecznego Oś Priorytetowa 9. Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Poddziałanie 9.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu — tryb pozakonkursowy.

Gmina Baranowo, działając zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014 – 2020 (Dz. U. z 2017 r. poz. 1460, 1475) ogłasza otwarty nabór na Partnera do wspólnej realizacji projektu, w ramach konkursu nr RPMA.09.02.02-IP.01-14-074/18 Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem Działanie 9.2 Usługi społeczne i usługi opieki zdrowotnej Poddziałanie 9.2.2 Zwiększenie dostępności usług zdrowotnych.

IMG 20170824 141150W miesiącu sierpniu PGE Dystrybucja S.A. w Warszawie za pośrednictwem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Baranowie przekazała wyprawki szkolne dla pierwszoklasistów z terenu naszej gminy. Plecaki wręczył dzieciom w imieniu PGE Wójt Gminy Baranowo. Na wyprawkę składał się tornister wraz z wyposażeniem w postaci piórnika, zeszytów i pozostałych akcesoriów szkolnych.

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Baranowie  informuje, iż  zgodnie  z ustawą    z dnia 7 lipca 2017 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z systemami wsparcia rodzin.

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Poakcesyjny Program Wspierania Obszarów Wiejskich Kurpsie razem Związek Kurpiów epowiat Mikroporady

 

Początek strony