Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Baranowie zaprasza na spotkanie informacyjne dla osób bezrobotnych i niepracujących. Spotkanie prowadzić będą  przedstawiciele: OHP Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Ostrołęce oraz  Pośrednik Pracy EURES z Fili Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Ostrołęce.

W czasie spotkania osoby bezrobotne z terenu Gminy Baranowo, będą mogły zapoznać się   z możliwościami skorzystania z działań, jakie realizuje Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Ostrołęce tj.:
—    skorzystać z zaproszenia do udziału w projekcie realizowanym w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, który zacznie się od stycznia 2016 r. Projekt przewiduje dla uczestników wsparcie z doradztwa zawodowego, wsparcie psychologiczne, kurs zawodowy dobrany indywidualnie do każdego uczestnika projektu oraz staże zawodowe utożsamione z ukończonym wcześniej kursem zawodowym. Ponadto prawo jazdy kategorii B oraz kurs języka angielskiego lub niemieckiego, kurs przedsiębiorczości, kurs komputerowy, trening umiejętności społecznych,
—    doradztwo zawodowe zarówno dla osób bezrobotnych jak też młodzieży,
—    pośrednictwo pracy dla osób do 25 roku życia,
—    kursy i szkolenia w Ośrodku Szkolenia Zawodowego w Ostrołęce,
Przedstawiona będzie również szczegółowa informacja dotycząca podjęcia pracy poza granicami kraju.
Inicjując powyższe spotkania mamy na celu jak najszerszą pomoc osobom bezrobotnym oraz wsparcie ich w procesie poszukiwania pracy, jak też umożliwienie poprzez ukończenie kursów zawodowych dostosowania się do potrzeb rynku pracy.
Przedstawione powyżej wsparcie jest całkowicie bezpłatne.

Spotkanie odbędzie się w dniu 26 listopada 2015 roku, o godz. 1000  w budynku Urzędu Gminy w Baranowie (sala konferencyjna - II piętro).