Informacja o wyniku naboru przeprowadzonego na podstawie ogłoszenia o naborze na  stanowisko Pracownik Socjalny w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Baranowie.

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Baranowie informuje, że w wyniku zakończenia procedury naboru na stanowisko – pracownik socjalny została wyłoniona kandydatura Pani Kamili Koziatek zam. Zawady , 06-320 Baranowo. Pani Kamila Koziatek spełniła wymagania formalne zawarte w ogłoszeniu o naborze i posiada odpowiednie wykształcenie do wykonywania zawodu pracownik socjalny.

                                                                                       Kierownik GOPS  

                                                                                        Anna Grad