Dzień 12 czerwca 2020 r. (piątek po święcie „ Boże Ciało”) jest dniem dodatkowo wolnym od pracy w Urzędzie Gminy w Baranowie. Dzień ten jest dniem odbieranym za dzień świąteczny w dniu 15 sierpnia 2020 r, który w br. przypadł na sobotę.