Informuję, że zostały sporządzone spisy wyborców do głosowania – w wyborach PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.  Spisy są udostępnione do wglądu w Urzędzie Gminy w Baranowie od 17.06.2020 r. do 20 czerwca 2020 r. w pok. Nr 1 w godzinach pracy Urzędu: tj. od 7:30 do 15:30, w środy od 7:30 do 16:30. Sprawdzenia ujęcia w spisie dokonuje się na pisemny wniosek o udostępnienie spisu wyborców. Wniosek można otrzymać w Urzędzie Gminy pok. Nr 1.

Wójt Gminy    
Henryk Toryfter