Wójt Gminy informuje, że ze względu na brak zainteresowania mieszkańców wstrzymane zostału wakacyjne kursy autobusów gminnych.