W dniu: 14.02.2018 r. w Przychodni Lekarskiej „EL-TA” ul. Sienkiewicza 21 w Baranowie, w godzinach od 14:00 do 16:00 odbędą się Badania Wzroku oraz Pomiar Ciśnienia Śródgałkowego dla Mieszkańców gminy.

Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1875 z późn.zm.) zwołuję XL zwyczajną sesję Rady Gminy Baranowo na dzień 26 stycznia 2018 r. tj. piątek o godz. 1000 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Baranowie z następującym porządkiem obrad:

Urząd Gminy w Baranowie prosi o zgłaszanie się do pokoju nr 12 w dniach: 01- 28 lutego 2018 roku w celu złożenia wniosku o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej na rok 2018.

Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego Odział Ostrołęka zaprasza na spotkania informacyjno-szkoleniowe, które odbędą się w Urzędzie Gminy Baranowo sala konferencyjna w I kw. 2018 r. w następujących tematach:

Przeprowadzałeś się lub wyjeżdżałeś z Polski? Wyjechałeś ze swojej miejscowości na studia lub do pracy? Zmieniałeś adres zamieszkania albo zameldowania? Upewnij się, że jesteś wpisany do rejestru wyborców tam, gdzie teraz mieszkasz!

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Poakcesyjny Program Wspierania Obszarów Wiejskich Kurpsie razem Związek Kurpiów epowiat Mikroporady

 

Początek strony