Zarządzeniem Nr 197 Prezesa Rady Ministrów w sprawie wprowadzenia stopni alarmowych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wprowadza się drugi stopień alarmowy BRAVO-CRP, obowiązujące od dnia 10 października 2019 r, od godz.00:01,do dnia 14 października 2019r., do godz.23:59. Wprowadzenie ww. stopni alarmowych jest związane z wyborami do Sejmu RP i Senatu RP.

W związku z prowadzeniem dalszych prac modernizacyjnych w Urzędzie Gminy w Baranowie (wymiana drzwi i ościeżnic na I piętrze budynku) w dniach 3 październik od godz. 1200 i 4 październik 2019 r.  730-1530 (piątek) nie będą czynne pokoje biurowe na I piętrze Urzędu od nr 9 do nr 21 min.: pokój Wójta, sekretarza, sekretariat, księgowość, kasa, podatki, gospodarka gruntami, informatyk, zagospodarowanie przestrzenne, sprawy kadrowe, pokoje Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli. Za utrudnienia przepraszamy.

Wójt Gminy  
Henryk Toryfter

W związku z Postanowieniem Nr 121/2019 Komisarza Wyborczego w Ostrołęce I z dnia 23.09. 2019 r. w sprawie powołania Obwodowych Komisji Wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej m,oraz Postanowieniem Komisarza Wyborczego w Ostrołęce I z dnia 26.09.2019 r. w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń komisji zapraszam członków Obwodowych Komisji Wyborczych na pierwsze posiedzenie Komisji połączone ze szkoleniem komisji w zakresie zadań komisji do dnia wyborów i w dniu przeprowadzenia głosowania.

Pełna treść zaproszenia>>

Informuję, że zostały sporządzone spisy wyborców do głosowania – w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 roku. Spisy są udostępnione do wglądu w Urzędzie Gminy w Baranowie od 21.09.2019 r. do 08.10.2019 r. w pok. Nr 1 w godzinach pracy Urzędu: tj. od 7:30 do 15:30, w środy od 7:30 do 16:30. Sprawdzenia ujęcia w spisie dokonuje się na pisemny wniosek o udostępnienie spisu wyborców. Wniosek można otrzymać w Urzędzie Gminy pok. Nr 1.

Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r., poz. 506 z późn.zm.) zwołuję XIII zwyczajną sesję Rady Gminy Baranowo na dzień 24 września 2019 r. tj. wtorek o godz.10:00 w Gminnym Ośrodku Kultury Sportu i Rekreacji w Baranowie następującym porządkiem obrad:

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Poakcesyjny Program Wspierania Obszarów Wiejskich Kurpsie razem Związek Kurpiów epowiat Mikroporady

 

Początek strony