A- A A+

Urząd Marszałkowski Wojewódz\twa Mazowieckiego w Warszawie zaprasza osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, firmy, stowarzyszenia i inne instytucje posiadające REGON, które wykorzystują zasoby azbestowe na swoich obiektach na bezpłatne seminarium szkoleniowe: "Obowiązki właścicieli, użytkowników lub zarządcówe obiektów zawierających azbest - inwentaryzacja, demontaż, unieszkodliwianie", które odbędzie się w dniu 19 września 2018 r. w siedzibie Urzędu przy ul. Jagiellońskiej 26 w Warszawie.

Więcej informacji nt. seminarium

Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r., poz. 994 z późn.zm.) zwołuję XLVII zwyczajną sesję Rady Gminy Baranowo na dzień 02 sierpnia 2018 r. tj. czwartek o godz. 9:30 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Baranowie, z następującym porządkiem obrad:

Związek Stowarzyszeń "Kurpsie Razem" poszukuje osób na wolne stanowiska pracy - nauczyciel punktu przedszkolnego

Informacje szczegółowe

Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r., poz. 994 z późn.zm.) zwołuję XLVI zwyczajną sesję Rady Gminy Baranowo na dzień 12 lipca 2018 r. tj. czwartek o godz. 900 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Baranowie, z następującym porządkiem obrad:

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Poakcesyjny Program Wspierania Obszarów Wiejskich Kurpsie razem Związek Kurpiów epowiat Mikroporady

 

Początek strony