A- A A+

W związku z Postanowieniem Komisarza Wyborczego w Ostrołęce I z dnia 1 października 2018 r. w sprawie powołania Obwodowych Komisji Wyborczych w Gminie Baranowo w celu przeprowadzenia głosowania i ustalenia wyników głosowania w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wójtów zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. zapraszam członków niżej wymienionych Obwodowych Komisji Wyborczych na pierwsze posiedzenie Komisji połączone ze szkoleniem komisji w zakresie zadań komisji do dnia wyborów i w dniu przeprowadzenia głosowania:

Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r., poz. 994 z późn.zm.) zwołuję XLIX zwyczajną sesję Rady Gminy Baranowo na dzień 5 października 2018 r. tj. piątek o godz. 10:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Baranowie, z następującym porządkiem obrad:

Informacja o przyjmowaniu zgłoszeń kandydatów do składów osobowych obwodowych komisji wyborczych powoływanych na terenie Gminy BARANOWO w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wójtów zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

Pełny tekst informacji - pdf

Wójt Gminy Baranowo informuje, że celu zapewnienia dojazdu głównie młodzieży szkolnej do szkół w Ostrołęce od 3 września br. będzie uruchomiony przez prywatnego przewoźnika kurs autobusowy na trasie Baranowo – Jastrząbka – Witowy Most – Nowa Wieś – Ostrołęka.

Urząd Marszałkowski Wojewódz\twa Mazowieckiego w Warszawie zaprasza osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, firmy, stowarzyszenia i inne instytucje posiadające REGON, które wykorzystują zasoby azbestowe na swoich obiektach na bezpłatne seminarium szkoleniowe: "Obowiązki właścicieli, użytkowników lub zarządcówe obiektów zawierających azbest - inwentaryzacja, demontaż, unieszkodliwianie", które odbędzie się w dniu 19 września 2018 r. w siedzibie Urzędu przy ul. Jagiellońskiej 26 w Warszawie.

Więcej informacji nt. seminarium

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Poakcesyjny Program Wspierania Obszarów Wiejskich Kurpsie razem Związek Kurpiów epowiat Mikroporady

 

Początek strony