Wójt Gminy Baranowo zaprasza do udziału w konsultacjach lokalnych dotyczących wzorów kart do głosowania stosowanych w wyborach samorządowych w 2018 r.

Konsultacje odbywają się od dnia 19 do 23 czerwca 2017 r. w godzinach pracy Urzędu Gminy w Baranowie.

Proszę o wyrażenie opinii w zakresie:

- praktyczności stosowania kart w formie broszury w rozmiarze  A$, a kart wieloformatowych ( A0 i A1),

- tajność głosowania na tzw. „płachcie” (karty formaty A) i A1,

- oceny poszczególnych czynności, które z kartą do głosowania wykonuje wyborca ze szczególnym    uwzględnieniem sposobu oddania głosu na karcie, złożenia kary wielkoformatowej( tzw. „płachty” o formacie A0 i A1) do koperty i wrzucenia jej do urny,

-oceny trudności oddania głosu przez osoby starsze i niepełnosprawne w przypadku kart różnych rozmiarów

Projekty kart do głosowania  znajdują się w UG pokój Nr 19 oraz na stronie  BIP Urzędu Gminy.

                                                                                            Wójt Gminy     

                                                                                        /-/ Henryk Toryfter